Zaloguj się Wypróbuj

Porady i wskazówki

[object Object]
12 WRZEŚNIA 2022

Wykazywanie zgodności z RODO i bezpieczeństwa danych przez agencje marketingowe względem klientów i potencjalnych klientów

Każdy podmiot, któremu zlecane są czynności wymagające operacji na danych pochodzących o klienta, który takie czynności zleca, jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu przepisów RODO.

[object Object]
5 WRZEŚNIA 2022

GDPR Risk Tracker – narzędzie Legal Tech

Podstawą dla przyjętej w RODO konstrukcji obowiązków nałożonych na administratorów i podmioty przetwarzające jest podejście oparte na ryzyku.

[object Object]
2 WRZEŚNIA 2022

Jak GDPR Risk Tracker wspiera weryfikację zgodności dla podmiotów świadczących usługi wdrożeniowe i audytowe

U podstaw RODO leżą dwa założenia regulacyjne tj. neutralność technologiczna i podejście oparte na ryzyku. Wolą prawodawcy unijnego było zniesienie barier formalnych i sztywnych wymogów organizacyjnych i technicznych wyabstrahowanych od ekspozycji na ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych w konkretnych przypadkach. Kluczem do prawidłowego wdrożenia RODO jest zatem dokonanie analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych dla osób, których dane przetwarza dany podmiot, będącej podstawą dla podjęcia uzasadnionej decyzji co do wdrożenia przez ten podmiot środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować ryzyko. W ten sposób osiągnięty ma zostać adekwatny w danej sytuacji poziom ochrony praw osób, których dane są przetwarzane.

[object Object]
12 SIERPNIA 2022

Jak zacząć pracę z GDPR Risk Tracker?

Aby zacząć pracować z aplikacją GDPR Risk Tracker, musisz mieć w niej konto. Oznacza to, że musisz zarejestrować się w aplikacji.