Zaloguj się Wypróbuj

Dla kogo jest Risk Tracker

GDPR Risk Tracker pomaga badać i wykazywać rozliczalność wymaganą przez RODO. Taki obowiązek dotyczy każdego podmiotu przetwarzającego dane. Zatem z pewnością także i Ciebie! Dowiedz się, dlaczego warto skorzystać z GDPR Risk Tracker.

Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzana i Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania to proces kosztowny i czasochłonny. Dzięki GDPR Risk Tracker nie tylko przygotujesz je szybciej i prościej, ale przede wszystkim opiszesz wszystkie czynności przetwarzania, a tym samym zbadasz i wykażesz rozliczalność wymaganą przez RODO.

ill jednostki samorzadu terytorialnego 4 na 3

Dla Inspektorów Ochrony Danych świadczących swoje usługi innym podmiotom

Jako specjalista wiesz, że analiza ryzyka jest niezbędnym elementem wykazywania zgodności z RODO. Wiesz też, że może to być proces czasochłonny i kosztowny, a tym samym trudno przekonać klientów do jego przeprowadzenia. Dzięki GDPR Risk Tracker oszczędzisz czas i łatwiej zdobędziesz aprobatę klientów do przeprowadzania analizy ryzyka i bycia zgodnym z RODO.

ill inspektorzy ochrony danych 4 na 3

Dla klientów korporacyjnych, grup kapitałowych, dużych przedsiębiorstw

W Twoim biznesie liczy skuteczność, efekt i realizacja planu. Potrzebujesz gotowych, działających i przetestowanych rozwiązań, aby skupiać się na tym, co robisz najlepiej.

ill korporacje grupy kapitalowe 4 na 3

Dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wiemy, że w temacie RODO jesteś zdany sam na siebie. Tym samym ochrona danych osobowych często schodzi na plan dalszy. Bywa, że nie masz zasobów, aby wdrożyć RODO we własnym zakresie.

ill male srednie przedsiebiorstwa 4 na 3

Dla adwokatów i radców prawnych

Jako specjalista wiesz, że analiza ryzyka jest niezbędnym elementem wykazywania zgodności z RODO. Wiesz też, że dobre narzędzie potrafi dostarczyć wielu korzyści w Twojej pracy.

ill adwokaci radcowie prawni 4 na 3

Dla e-commerce, działów client service

Realizacja nałożonych targetów, to coś w czym RODO może przeszkadzać. Nie chcesz być blokowany przez uciążliwe procedury związane z ochroną danych i czekać w nieskończoność na podpisywanie umów. Wiesz też, że dobre praktyki związane z ochroną danych w kontekście stale rosnącej świadomości podmiotów danych to element zaufania i budowania marki.

ill customer client service 4 na 3