Analiza ryzyka - zabezpieczenia

04.06.Zabezpieczenia

Określ najlepsze zabezpieczenie dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń. Dzięki temu będziesz wiedzieć, czy wszystkie zagrożenia są zabezpieczone. Czy żadne z zagrożeń nie wpływa nadmiernie na analizowane ryzyko?