Analiza ryzyka - dane do rejestrów

04.04.Powierzenie

Prowadź wszystkie niezbędne rejestry i wykazy równolegle z wykonywaniem analizy ryzyka. 

Dzięki temu masz pod ręką:

  • kategorie osób
  • źródła pozyskania danych
  • odbiorców danych, którym dane powierzyłeś
  • innych odbiorców danych
  • transfery danych osobowych poza EOG
  • okres przechowywania danych (retencję)