Zadania i status inspektora ochrony danych - webinar "Rzeczowo o Prawie"

Rzeczowo o Prawie post IOD

W ramach cyklu "Rzeczowo o Prawie" adwokat Adam Szkurłat przybliżył, kim jest inspektor ochrony danych. Czy każda organizacja musi wyznaczyć IOD. Jaka jest pozycja IOD w strukturze organizacyjnej i jakie są jego kompetencje. Jakie są wymagania stawiane osobom pełniącym funkcje IOD.

Warto pamiętać, że GDPR Risk Tracker jest narzędziem wspierającym IOD w codziennej pracy. 

Zapraszamy do obejrzenia tego webinaru