Wydaliśmy nową wersję aplikacji

Zmiany 2021.04.19

Zmiany, jakie wprowadziliśmy w tej wersji aplikacji GDPR Risk Tracker:

  • Potwierdzenie zamknięcia okna dodawania danych - wcześniej dało się zamknąć okno i utracić wprowadzane dane.
  • Poprawka usuwania danych z wykazu - wcześniej można było usunąć więcej niż jeden wiersz, jeśli dane nie były zapisane.
  • Inne drobne poprawki.