Rzeczowo o Ochronie Danych Osobowych - Kurs GDPR Risk Tracker

kurs Rzeczowo o Ochronie Danych Osobowych wydarzenie v3

Już 16 września rozpocznie się kurs "Rzeczowo o Ochronie Danych Osobowych". Kurs ten jest częścią programu certyfikacyjnego GDPR Risk Tracker dla Inspektorów Ochrony Danych.

 

Kurs "Rzeczowo o Ochronie Danych Osobowych" obejmuje 4 bezpłatne, stojące na wysokim poziomie merytorycznym, szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, które pozwolą na wzbogacenie lub uzupełnienie wiedzy inspektorom danych osobowych (IOD), prawnikom oraz osobom zainteresowanym tą tematyką. 

 

Formularz rejestracyjny kursu "Rzeczowo o Ochronie Danych Osobowych" dostępny TUTAJ

HARMONOGRAM KURSU

16.09. DZIEŃ 1

Realizacja obowiązków przez administratora w świetle decyzji Prezesa UODO i orzecznictwa sądowo-administracyjnego
godz. 9:15 - 12:30
prowadzący: dr Edyta Bielak-Jomaa, r. pr. dr Dominik Lubasz

Agenda:
1. Analiza wybranych rozstrzygnięć organu nadzorczego (zarówno nakładających administracyjne kary pieniężne, jak i pozostałych decyzji)
2. Jakie zapatrywania czy wskazówki organu nadzorczego wynikają z uzasadnień decyzji (jak je przełożyć do własnej praktyki)?
3. Podsumowanie działalności organu nadzorczego po 3 latach stosowania RODO

Dokumentacja RODO
godz. 12:45 - 16:00
prowadzący: adw. Adam Szkurłat

Agenda:
1. Krótkie teoretyczne omówienie wymagań stawianych dokumentom wymaganym przez RODO
2. Jak zgodnie z RODO formułować klauzule informacyjne?
3. Rejestr czynności przetwarzania – omówienie na przykładzie
4. Polityki i procedury wewnętrzne – wskazanie dobrych praktyk

 

17.09. DZIEŃ 2

Analiza Ryzyka z RODO
godz. 9:15 - 12:30
prowadzący: dr Dominik Lubasz, Wojciech Grenda

Agenda:
1. Forma warsztatowa: przeprowadzenie przykładowej analizy ryzyka z wykorzystaniem RT w odniesieniu do wybranego procesu przetwarzania
2. Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy
3. Wplecenie elementów dotyczących norm ISO

Zgoda i prawnie uzasadniony interes administratora jako przesłanki przetwarzania danych osobowych
godz. 12:45 - 16:00
prowadzący: r. pr. Witold Chomiczewski, dr Joanna Łuczak-Tarka

Agenda:
1. Wprowadzenie teoretyczne
2. Wymagania dotyczące zgody z uwzględnieniem wytycznych EROD
3. Analiza prawidłowości zgody na przykładach praktycznych
4. Stosowanie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu krok po kroku
5. Test równowagi, jakie kryteria uwzględniać