GDPR Risk Tracker jako narzędzie do zapewnienia rozliczalności pracy IOD wobec Prezesa UODO

800x500

Zapraszamy na specjalny webinar, w którym wspólnie z dr. Dominikiem Lubaszem opowiemy między innymi o tym:

  • Jakie obowiązki dotyczące IOD spoczywają na Administratorze.
  • Jakie uprawnienia i kompetencje powinien mieć IOD.
  • Jak wykazać przed PUODO spełnianie obowiązków wynikających z przepisów.
  • Jak przedstawić informacje na temat regulacji przyjętych w celu prawidłowej realizacji tego obowiązku?

Będzie także:

  • Przegląd najnowszych decyzji PUODO, a w szczególności listy 27 pytań dotyczących funkcjonowania IOD.
  • GDPR Risk Tracker jako narzędzie  do prawidłowego wykonywania zadań przez IOD.