Zaloguj się Wypróbuj
Obrazek radosnego człowieka

W czym pomoże mi GDPR Risk Tracker

Analiza Ryzyka

Autorska metoda oparta o normy ISO. Prosta i skuteczna

Ocena Skutku (DPIA)

Zintegrowana z analizą ryzyka ocena skutku dla ochrony danych

Rejestr Czynności Przetwarzania

Automatyczne tworzenie Rejestru Czynności Przetwarzania

Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania

Automatyczne tworzenie Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania.

Wykaz danych osobowych

Szczegółowy wykaz danych osobowych wraz z podstawami przetwarzania

Inne wykazy i rejestry

Wykaz danych osobowych, odbiorców danych, retencji i wiele innych

Legalność przetwarzania danych

Wszystkie podstawy prawne i przesłanki przetwarzania

Charakter przetwarzania

Badanie charakteru przetwarzanych danych dla każdej czynności przetwarzania

Obowiązki Administratora Danych

Informacja o obowiązkach ciążących na Administratorze Danych Osobowych

Obowiązki Procesora

Informacja o obowiązkach ciążących na Podmiocie Przetwarzającym

Zagrożenia

Określanie zagrożeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia

Zabezpieczenia

Wykaz stosowanych środków bezpieczeństwa dla zidentyfikowanych zagrożeń

Waga przetwarzanych danych

Automatycznie wyliczanie wagi danych na podstawie kluczowych parametrów

Szczegółowy raport i rekomendacje

Raport opisujący każdą czynność w najdrobniejszych szczegółach

Gotowe do użycia zestawy danych

Przygotowane do natychmiastowego użycia

Szablony przykładowych analiz

Przykładowe czynności przetwarzania (analizy ryzyka) do wykorzystania lub inspiracji

Możliwość rozbudowy i dostosowania

Dodawanie własnych, specyficznych danych dla dokładniejszych analiz