Warsztaty i Webinary

Cykl warsztatów o analizie ryzyka

 

Podczas cyklicznych spotkań online poruszamy tematy związane z praktycznymi aspektami przetwarzania danych, dokumentowaniem tych czynności i rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych. Racjonalne podejście do bezpieczeństwa przetwarzania danych to nasza dewiza. Za punkt wyjścia do rozważań obieramy analizę ryzyka. Warsztaty realizujemy wraz z Rzeczowo o Prawie.

Za nami

Warsztat poprowadzi radca prawny dr Dominik Lubasz. A w programie: Jak wydzielać czynności przetwarzania? Jakie metody podziału można zastosować? Metoda funkcjonalna i podejście oparte na ryzyku Narzędzia do prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania i Analizy ryzyka 

Z tego warsztatu dowiecie się m.in.: jakie są zasady przetwarzania danych,  co znaczy legalnie przetwarzać dane i jakie są przesłanki legalizacyjne. dr Lubasz opowie także jakie są obowiązki Administratora wynikające z charakteru przetwarzania danych.

O tym, jakie są rodzaje przepływów danych, czym różnią się od siebie: powierzenie, podpowierzenie oraz udostępnienie, o zawiłościach związanych z transferem danych, a także o obowiązkach Administratora w zakresie kontroli i dokumentowania przepływu danych i metodach i narzędziach dokumentujących ten przepływy opowie dr Dominik Lubasz  

Wojciech Grenda przybliży tematy: Analiza ryzyka jako narzędzie do badania bezpieczeństwa przetwarzania; Zagrożenia w czynnościach przetwarzania – dlaczego warto je znać i mierzyć. A także opowie o zabezpieczeniach, jako sposobie na minimalizację ryzyka oraz wadze przetwarzanych danych – jak ją mierzyć i jaki ma wpływ na ryzyko.

W kolejnym wystąpieniu na temat analizy ryzyka, opowiemy o tym jak perspektywa podmiotu danych wpływa na analizę ryzyka wymaganą przez RODO i jaki jest podział ryzyka ze względu na tę perspektywę. Wrócimy także do kluczowych czynników wpływających na ryzyko i policzymy wartość ryzyka i omówimy jej wpływ na działania Administratora.

 

Mecenas Szkurłat poruszy ciekawe zagadnienia związane ze zmianami organizacyjnymi. W programie m.in.: Zmiany organizacyjne jako wyzwalacz zmian w RCP; Zmiany organizacyjne jako przyczynek do analizy ryzyka; Narzędzia i metody prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania; Narzędzia i metody analizy ryzyka

 

Posłuchaj o: Zagrożeniach dla prywatności zgodnie z ISO 29134; Dlaczego warto zaczynać analizę ryzyka od identyfikacji zagrożeń; Podatności a zagrożenia; Zabezpieczenia jako główny czynnik obniżania ryzyka.

Dowiedz się jak uwzględnić ochronę danych na etapie projektowania działań biznesowych. Dlaczego uwzględnienie ochrony danych jest kluczowym wymogiem przy prowadzeniu działań biznesowych. Poznaj analizę ryzyka jako narzędzie wspierające ochronę danych w fazie projektowania i realizowania.

W programie: uwzględnianie zasady legalności w ramach tła oceny ryzyka, charakterystyka przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, test równowagi krok po kroku.

Podczas warsztatu dowiemy się: czy jedna czynność przetwarzania czy kilka odrębnych; na co zwrócić uwagę w ramach tła oceny ryzyka; czym jest analiza ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych dla tej czynności zagrożeń.

Kurs "Rzeczowo o Ochronie Danych Osobowych" obejmuje 4 bezpłatne, stojące na wysokim poziomie merytorycznym, szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, które pozwolą na wzbogacenie lub uzupełnienie wiedzy inspektorom danych osobowych (IOD), prawnikom oraz osobom zainteresowanym tą tematyką.