Warsztaty i Webinary

Cykl warsztatów o analizie ryzyka

 

Podczas cyklicznych spotkań online poruszamy tematy związane z praktycznymi aspektami przetwarzania danych, dokumentowaniem tych czynności i rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych. Racjonalne podejście do bezpieczeństwa przetwarzania danych to nasza dewiza. Za punkt wyjścia do rozważań obieramy analizę ryzyka. Warsztaty realizujemy wraz z Rzeczowo o Prawie.

Przed nami

Z okazji 4 rocznicy RODO w Polsce i premiery GDPR Risk Tracker 2.0 - nowej wersji aplikacji do analizy ryzyka z RODO przeprowadzimy specjalną konferencję online. Spotkamy się z wyjątkowymi gośćmi ze świata nauki, biznesu i prawa, którzy poruszać będą tematy dotyczące trzech perspektyw czasu w stosunku do funkcjonowania RODO; przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!
Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny.

Za nami

Warsztat poprowadzi radca prawny dr Dominik Lubasz. A w programie: Jak wydzielać czynności przetwarzania? Jakie metody podziału można zastosować? Metoda funkcjonalna i podejście oparte na ryzyku Narzędzia do prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania i Analizy ryzyka 

Z tego warsztatu dowiecie się m.in.: jakie są zasady przetwarzania danych,  co znaczy legalnie przetwarzać dane i jakie są przesłanki legalizacyjne. dr Lubasz opowie także jakie są obowiązki Administratora wynikające z charakteru przetwarzania danych.

O tym, jakie są rodzaje przepływów danych, czym różnią się od siebie: powierzenie, podpowierzenie oraz udostępnienie, o zawiłościach związanych z transferem danych, a także o obowiązkach Administratora w zakresie kontroli i dokumentowania przepływu danych i metodach i narzędziach dokumentujących ten przepływy opowie dr Dominik Lubasz  

Wojciech Grenda przybliży tematy: Analiza ryzyka jako narzędzie do badania bezpieczeństwa przetwarzania; Zagrożenia w czynnościach przetwarzania – dlaczego warto je znać i mierzyć. A także opowie o zabezpieczeniach, jako sposobie na minimalizację ryzyka oraz wadze przetwarzanych danych – jak ją mierzyć i jaki ma wpływ na ryzyko.

W kolejnym wystąpieniu na temat analizy ryzyka, opowiemy o tym jak perspektywa podmiotu danych wpływa na analizę ryzyka wymaganą przez RODO i jaki jest podział ryzyka ze względu na tę perspektywę. Wrócimy także do kluczowych czynników wpływających na ryzyko i policzymy wartość ryzyka i omówimy jej wpływ na działania Administratora.

 

Mecenas Szkurłat poruszy ciekawe zagadnienia związane ze zmianami organizacyjnymi. W programie m.in.: Zmiany organizacyjne jako wyzwalacz zmian w RCP; Zmiany organizacyjne jako przyczynek do analizy ryzyka; Narzędzia i metody prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania; Narzędzia i metody analizy ryzyka

 

Posłuchaj o: Zagrożeniach dla prywatności zgodnie z ISO 29134; Dlaczego warto zaczynać analizę ryzyka od identyfikacji zagrożeń; Podatności a zagrożenia; Zabezpieczenia jako główny czynnik obniżania ryzyka.

Dowiedz się jak uwzględnić ochronę danych na etapie projektowania działań biznesowych. Dlaczego uwzględnienie ochrony danych jest kluczowym wymogiem przy prowadzeniu działań biznesowych. Poznaj analizę ryzyka jako narzędzie wspierające ochronę danych w fazie projektowania i realizowania.

W programie: uwzględnianie zasady legalności w ramach tła oceny ryzyka, charakterystyka przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, test równowagi krok po kroku.

Podczas warsztatu dowiemy się: czy jedna czynność przetwarzania czy kilka odrębnych; na co zwrócić uwagę w ramach tła oceny ryzyka; czym jest analiza ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych dla tej czynności zagrożeń.

Kurs "Rzeczowo o Ochronie Danych Osobowych" obejmuje 4 bezpłatne, stojące na wysokim poziomie merytorycznym, szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, które pozwolą na wzbogacenie lub uzupełnienie wiedzy inspektorom danych osobowych (IOD), prawnikom oraz osobom zainteresowanym tą tematyką. 

Kurs "Rzeczowo o Ochronie Danych Osobowych" obejmuje 4 bezpłatne, stojące na wysokim poziomie merytorycznym, szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, które pozwolą na wzbogacenie lub uzupełnienie wiedzy inspektorom danych osobowych (IOD), prawnikom oraz osobom zainteresowanym tą tematyką.

Stanowi on także przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego GDPR Risk Tracker dla IOD.

Uczestnikom programu certyfikacyjnego dla Inspektorów Ochrony Danych GDPR Risk Tracker udostępniamy termin egzaminu certyfikacyjnego, który odbędzie się w dniu 2 grudnia w godzinach 10:00 - 12:30.

Zapraszamy na nowy cykl webinarów pod auspicjami GDPR Risk Tracker. "Analiza Ryzyka - pytania i odpowiedzi". W tym miesiącu opowiemy między innymi o tym: 

Co wpływa na ryzyko przetwarzania danych

Jak wykonać analizę ryzyka czynności przetwarzania

Jak wykonać DPIA (ocenę skutków dla ochrony danych)

Jak tworzyć rejestr czynności przetwarzania

Jak wykorzystać GDPR Risk Tracker w pracy IOD

Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu, w którym opowiemy o:

Szczegółach analizy ryzyka

Wadze danych, zagrożeniach, zabezpieczeniach i środkach oraz skutkach

DPIA ,czyli ocenie skutków dla ochrony danych

nowych funkcjonalnościach GDPR Risk Tracker 2.0

Odpowiemy także na pytania zadane przez Was do tej pory.

I będzie też niespodzianka!

Zapraszamy na specjalny webinar, w którym wspólnie z dr. Dominikiem Lubaszem opowiemy między innymi o tym:

Jakie obowiązki dotyczące IOD spoczywają na Administratorze.

Jakie uprawnienia i kompetencje powinien mieć IOD.

Jak wykazać przed PUODO spełnianie obowiązków wynikających z przepisów.

Jak przedstawić informacje na temat regulacji przyjętych w celu prawidłowej realizacji tego obowiązku?

Będzie także:

Przegląd najnowszych decyzji PUODO, a w szczególności listy 27 pytań dotyczących funkcjonowania IOD.

GDPR Risk Tracker jako narzędzie  do prawidłowego wykonywania zadań przez IOD.