Warsztaty i Webinary

Cykl warsztatów o analizie ryzyka

 

Podczas cyklicznych spotkań online poruszamy tematy związane z praktycznymi aspektami przetwarzania danych, dokumentowaniem tych czynności i rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych. Racjonalne podejście do bezpieczeństwa przetwarzania danych to nasza dewiza. Za punkt wyjścia do rozważań obieramy analizę ryzyka. Warsztaty realizujemy wraz z Rzeczowo o Prawie.

Przed nami

O tym, jakie są rodzaje przepływów danych, czym różnią się od siebie: powierzenie, podpowierzenie oraz udostępnienie, o zawiłościach związanych z transferem danych, a także o obowiązkach Administratora w zakresie kontroli i dokumentowania przepływu danych i metodach i narzędziach dokumentujących ten przepływy opowie dr Dominik Lubasz  

Wojciech Grenda przybliży tematy: Analiza ryzyka jako narzędzie do badania bezpieczeństwa przetwarzania; Zagrożenia w czynnościach przetwarzania – dlaczego warto je znać i mierzyć. A także opowie o zabezpieczeniach, jako sposobie na minimalizację ryzyka oraz wadze przetwarzanych danych – jak ją mierzyć i jaki ma wpływ na ryzyko.

W kolejnym wystąpieniu na temat analizy ryzyka, opowiemy o tym jak perspektywa podmiotu danych wpływa na analizę ryzyka wymaganą przez RODO i jaki jest podział ryzyka ze względu na tę perspektywę. Wrócimy także do kluczowych czynników wpływających na ryzyko i policzymy wartość ryzyka i omówimy jej wpływ na działania Administratora.

 

Aktualizacja rejestru czynności i analizy ryzyka w związku ze zmianami organizacyjnymi

Mecenas Szkurłat poruszy ciekawe zagadnienia związane ze zmianami organizacyjnymi. W programie m.in.: Zmiany organizacyjne jako wyzwalacz zmian w RCP; Zmiany organizacyjne jako przyczynek do analizy ryzyka; Narzędzia i metody prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania; Narzędzia i metody analizy ryzyka

 

Zagrożenia i prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Zabezpieczenia oraz ich wpływ na ryzyko przetwarzania danych

Posłuchaj o: Zagrożeniach dla prywatności zgodnie z ISO 29134; Dlaczego warto zaczynać analizę ryzyka od identyfikacji zagrożeń; Podatności a zagrożenia; Zabezpieczenia jako główny czynnik obniżania ryzyka.

Za nami

Warsztat poprowadzi radca prawny dr Dominik Lubasz. A w programie: Jak wydzielać czynności przetwarzania? Jakie metody podziału można zastosować? Metoda funkcjonalna i podejście oparte na ryzyku Narzędzia do prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania i Analizy ryzyka 

Z tego warsztatu dowiecie się m.in.: jakie są zasady przetwarzania danych,  co znaczy legalnie przetwarzać dane i jakie są przesłanki legalizacyjne. dr Lubasz opowie także jakie są obowiązki Administratora wynikające z charakteru przetwarzania danych.