Jak wydzielić czynności przetwarzania?

Wydzielenie czynności przetwarzania jest pierwszym krokiem, który musimy podjąć w celu przeprowadzenia analizy ryzyka z RODO. Będziemy ją wykonywali w odniesieniu do poszczególnych czynności przetwarzania, a nie przetwarzania danych osobowych jako takiego, czy dla poszczególnych operacji na danych np. ich zebrania czy przechowywania.

Witold Chomiczewski today 26-04-2021